top of page

Jelenia Góra 05.02.2024 r.

 

[RE]zydencje | Prezentacje podczas Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2024 | idiom: NOWE?!

 

Zadanie [RE]zydencje jest częścią Projektu „Przyszłość kultury: europejska, kolorowa i dla wszystkich!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027.

REKOMENDACJA DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ

Działając na podstawie Regulaminu [RE]zydencje | Prezentacje podczas Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2024 | idiom: NOWE?!

Rada Programowa Festiwalu w składzie:

 

•  Łukasz Duda - dyrektor kreatywny festiwalu

•  Ryszard Grzywacz - członek rady programowej

•  Klaudia Kręcisz - członek rady programowej

•  Jakub Mieszała - członek rady programowej

 

po zapoznaniu się ze zgłoszonymi projektami spektakli do części konkursowej, postanowiła rekomendować do realizacji oraz prezentacji podczas festiwalu następujące produkcje:

 

1.    Klub Anonimowych Aktorów, "i Inni" reż. Rafał Derkacz,

2.    Teatr Apart "Künstlerspiele. Życie i śmierć Anity Berber" reż. Marcin Herich,

3.    Stowarzyszenie PPLverse "Modlitwa pod cudowną mozaiką w kościele parafialnym

        pod wezwaniem Samej Siebie" reż. Aga Błaszczak,

4.    Kolektyw Artystyczny C L O S E R, "Bohater o tysiącu twarzy" reż. Piotr Michalczuk

5.    Teatr "Bez Kontekstu”, "Prawdy za grosz” reż. Jan Łuć / Jakub Jakubiec

6.    Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, „Projekt Lejdi” reż. Marta Bratuś

 

Produkcje niemieckie zostaną ogłoszone w innym terminie, nie wcześniej niż 12.02.2024 r.

 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy nad produkcjami, które swoje premiery będą miały w terminie 01-04.05.2024 r. podczas XV edycji Festiwalu PESTKA 2024.

Jelenia Góra 22.02.2024 r.

 

Prezentacje mistrzowskie podczas Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2024 | idiom: NOWE?!

 

Zadanie [RE]zydencje jest częścią Projektu„Przyszłość kultury: europejska, kolorowa i dla wszystkich!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027.

 

REKOMENDACJA DO CZĘŚCI MISTRZOWSKIEJ

Działając na podstawie Regulaminu [RE]zydencje | Prezentacje podczas Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2024 | idiom: NOWE?!

 

Rada Programowa Festiwalu w składzie:

• Łukasz Duda - dyrektor kreatywny festiwalu

• Ryszard Grzywacz - członek rady programowej

• Klaudia Kręcisz - członek rady programowej

•  Jakub Mieszała - członek rady programowej

 

po zapoznaniu się ze zgłoszonymi propozycjami spektakli do części mistrzowskiej, postanowiła rekomendować do prezentacji podczas festiwalu następujące produkcje:

 

1.       „Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję”, tekst i reż. Mateusz Pakuła,
           Teatr Żeromskiego w        Kielcach / Teatr Łaźnia Nowa

2.       „Trojanki”, reż. Konrad Dworakowski,
            Akademia Sztuk Teatralnych im. ST. Wyspiańskiego w Krakowie filia      we Wrocławiu.

3.       „Mleko w tubce – o dzieciństwie w latach 90-tych”, reż. Agata Biziuk, ANALOG COLLECTIVE

4.       „Ostatni sen Eugenii/Eugenias letzter Traum”, reż. Dorota Abbe, Fundacja Gra/nice

 

Gratulujemy i już oczekujemy prezentacji które odbędą się w terminie 30.04-05.05.2024 r. podczas XV edycji Festiwalu PESTKA 2024.

Projekt „Przyszłość kultury: europejska, kolorowa i dla wszystkich!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027.

[RE]zydencje | Prezentacje podczas Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2024 | idiom: NOWE?!

KONKURSOWE PREZENTACJE TEATRALNE

MISTRZOWSKIE PREZENTACJE TEATRALNE

REGULAMIN

[RE]zydencje | Prezentacje podczas Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2024 | idiom: NOWE?!

 

[RE]zydencje - Rezydencja jest formą wsparcia i opieki, jakie beneficjent pragnie zaoferować artystom z Polski i Niemiec podejmującym ryzyko poszukiwania nowych form wypowiedzi i relacji z widzami. Główną ideą rezydencji artystycznych jest łączenie polskich i niemieckich ludzi teatru z organizacjami i instytucjami kultury, a także tworzenie sieci kontaktów i realnych szans na podjęcie współpracy zawodowej. W tym celu ogłoszony zostanie konkurs dla twórców z Polski i Niemiec, a prezentacje odbędą się podczas XV edycji  Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2024.

Rada Programowa PESTKA 2024

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Festiwalu jest Jeleniogórskie Centrum Kultury.

2. Partnerami Festiwalu są: Second Attempt e.V., Steinhaus e.V., Miasto Jelenia Góra, Teatr Odnaleziony. 

3. Festiwal jest realizowany jako jedno z zadań projektu „Przyszłość kultury: europejska, kolorowa i dla wszystkich!” i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego INTERREG Polska - Saksonia  2021- 2027

4. Prezentacje odbędą się podczas Festiwalu PESTKA 2024, który realizowany będzie w dniach 30 kwietnia – 05 maja 2024 w Jeleniej Górze i składać się będzie z :

- konkursowych prezentacji teatralnych [RE]zydencje (cz.II)

- mistrzowskich pokazów teatralnych (cz.III),

- prezentacji muzycznych „Muzyka_teatr i nowe brzmienia” (cz.IV)

- warsztatów tematycznych  połączonych z  wystawami, prelekcjami oraz panelami dyskusyjnymi [RE]kreacje, [RE]interpretacje (cz.V) . 

5. Biuro Festiwalu: EST PESTKA 2023 Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. Bankowa 28/30 58-500 Jelenia Góra tel. + 48 75 647 88 84

e-mail: teatr@teatrodnaleziony.pl, impresariat@jck.pl, rezydencjepestka2024@gmail.com

6. Festiwal przygotowuje Rada Programowa w składzie:

 1. Łukasz Duda - dyrektor artystyczny festiwalu

 2. Magdalena Duda - członek rady programowej

 3. Klaudia Kręcisz - członek rady programowej

 4. Jakub Mieszała - członek rady programowej

 5. Ryszard Grzywacz - członek rady programowej

7. W zakresie spraw związanych z organizacją Radę Programową wspiera Komitet Organizacyjny w składzie:

 1. Jarosław Gromadzki - Dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury

 2. Ricarda Boehme - Koordynator J-O-Ś Festiwal Gerhart Hauptmann - Theater Görlitz Zittau GmbH

 3. Łukasz Rzemiński - Kierownik Zespołu Techniczn-Administracyjnego JCK

 4. Krystyna Śliwa - Koordynator projektu: „Przyszłość kultury: europejska, kolorowa i dla wszystkich!” Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej INTERREG Polska – Saksonia.

8. O zakwalifikowaniu i zaproszeniu poszczególnych wykonawców i uczestników festiwalu w oparciu o niniejszy regulamin  decyduje   Rada Programowa Festiwalu  przy wymaganej akceptacji Komitetu Organizacyjnego.

10. Rada Programowa  rozpocznie rozpatrywanie propozycji sukcesywnie, wraz z nadsyłaniem zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana zainteresowanym w terminach określonych dla poszczególnych części festiwalu. 

 

II. KONKURSOWE PREZENTACJE TEATRALNE | [RE]zydencje

 

1.  Przegląd konkursowy [RE]zydencji - prezentacji teatralnych odbędzie się w dniach od 01 maja do 4 maja 2024 roku.

2. W konkursie mogą wziąć udział teatry nieinstytucjonalne: (teatry nieinstytucjonalne należy rozumieć jako teatry off-u, artystów, stowarzyszenia teatralne, fundacje teatralne, nieformalne grupy młodzieżowe i dorosłe, teatry studenckie tworzące pod auspicjami instytucji, teatrów i centrów kultury, nie wpisane do samorządowych lub krajowych rejestrów instytucji kultury).

3.  Do konkursu mogą być zgłoszone  projekty przedstawienia oparte na wszelkich istniejących formach wypowiedzi teatralnej, adresowane do widza dorosłego o dowolnym kształcie i konstrukcji. Niemniej Rada Programowa w pierwszej kolejności rozpatrywała będzie spektakle spełniające następujące warunki:

 1. Szacowny całkowity czas trwania – maksymalnie 90 minut,

 2. liczba wykonawców – od 1 do 10 osób,

 3. warunki techniczne – możliwość wystawienia w dowolnej przestrzeni,

4.  Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo:

 1. Etap I – od dnia ogłoszenia Konkursu do 5 stycznia 2024 r. W ramach tego etapu odbędą się eliminacje zgłoszonych Projektów, oceniane przez Radę programową, w efekcie czego do 19 stycznia 2024 r. wydana zostanie Rekomendacja odnośnie każdego zgłoszonego Projektu,

 2. Etap II – od 01.05.2024 r. do 04.05.2024 r. W ramach tego etapu, w trakcie trwania XV edycji Festiwalu PESTKA 2024, odbędą się pokazy konkursowe tych Projektów, które w I etapie uzyskały pozytywną Rekomendację Komisji, wyłonienie spośród nich Laureata i przyznanie Kryształowej PESTKI 2024 oraz Kryształowej PESTKI PUBLICZNOŚCI 2024, nagrody mają formę honorową.

 

II A. KONKURSOWE PREZENTACJE TEATRALNE [RE]zydencje - ZGŁOSZENIA ETAP  I

 

Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie poprawnie wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzeniem złożenia wniosku drogą elektroniczną jest otrzymanie wiadomości zwrotnej. Wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym, należy przedłożyć możliwie najpełniejszą dokumentację Projektu.

1.Uczestnik Konkursu zgłaszając Projekt do I Etapu Konkursu zobowiązany jest przedłożyć:

 1. Wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami (Organizator nie przyjmuje żadnych zmian związanych z: ilością osób, preferencjami żywieniowymi, ilością noclegów, riderami, i wszystkimi informacjami określonymi w karcie zgłoszeniowej jako obowiązkowe.) 

 2. Planowany kosztorys projektu z wyszczególnieniem konkretnych pozycji kosztowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu – jako załącznik do formularza elektronicznego

 3. Upoważnienie do zawarcia umowy stanowiące jednocześnie wykaz obsady i realizatorów Projektu; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu – jako załącznik do formularza elektronicznego

 4. Oświadczenie, że projekt nie był dotychczas wystawiany i jego wykonanie w ramach [RE]zydencji podczas XV edycji Festiwalu PESTKA 2024 będzie premierowe – jako część formularza zgłoszeniowego.

 5. Konspekt scenariusza lub scenariusz bądź obszerne fragmenty scenariusza Projektu – jako część formularza zgłoszeniowego.

 6. Określenie wymagań technicznych związanych z produkcją Projektu – jako część formularza zgłoszeniowego.

 7. Projekty scenografii oraz ewentualnie próbki fragmentów produkcji, o ile w dacie zgłaszania Projektu będzie w ich posiadaniu  – jako opcjonalna część formularza zgłoszeniowego.

2. Uczestnik Konkursu zgłaszając Projekt zobowiązany jest uzyskać zgodę wszystkich osób uprawnionych, które będą brały udział w Projekcie, w zakresie nie mniejszym niż zakres praw, jakie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora w ramach II Etapu Konkursu. Zakres uprawnień, jakie Uczestnik zobowiązany jest uzyskać, określa Umowa.

3. Uczestnik będący grupą osób fizycznych, a niebędący jednocześnie jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w Formularzu zobowiązany będzie wskazać jedną osobę odpowiedzialną za kontakty z Organizatorem, realizację i rozliczenie Projektu oraz reprezentowanie Uczestnika.

4. W przypadku stwierdzonych braków zgłoszonego Projektu, Rada Programowa wezwie Uczestnika do jego uzupełnienia. Komisja może domagać się od Uczestnika dodatkowych wyjaśnień czy informacji dotyczących zgłoszonego Projektu.

5. Rada Programowa na podstawie złożonej dokumentacji oraz ewentualnych wyjaśnień Uczestnika, wyda Rekomendację pozytywną, co kwalifikuje Projekt do Etapu II lub Rekomendację negatywną, niekwalifikującą Projektu do Etapu II. Rada Programowa wyda do 7 Rekomendacji pozytywnych.

6. Rada Programowa dokonując pozytywnej Rekomendacji zatwierdza wysokość wynagrodzenia dla Uczestnika Konkursu za jednokrotne wykonanie Projektu w ramach II Etapu, w oparciu o kosztorys, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania kosztów przewidzianych w tym kosztorysie, zarówno, co do przedmiotu jak i kwoty kosztów, w szczególności o takie świadczenia, jakie Organizator będzie mógł zapewnić Uczestnikowi we własnym zakresie. Kwota wynagrodzenia przyznana Uczestnikowi za wykonanie Projektu w ramach II etapu Konkursu nie może przekroczyć 11.000,00 zł brutto zespoły polskie lub 2500 euro zespoły niemieckie.

7. Kwota wynagrodzenia jest kwotą brutto, co oznacza, że jej wypłata, w zależności od statusu Uczestnika, może zostać pomniejszona o wartość podatku dochodowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego Organizator będzie zobowiązany pobrać i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku Uczestnika, który jest podatnikiem podatku VAT kwota wynagrodzenia jest kwotą, w której zawarty jest podatek od towarów i usług (VAT).

8. Lista wydanych przez Komisję Rekomendacji zostanie opublikowana na stronie festiwalu: www.festivalpestka.pl

9. Rada Programowa festiwalu kwalifikując zespoły do uczestnictwa w konkursie  będzie brała pod uwagę jakość artystyczną proponowanych spektakli oraz  nowatorstwo w podejściu do tworzywa teatralnego. Zgodność z wiodącymi tematami  festiwalu określonymi idiomem „NOWE?!”  będzie dodatkowym atutem.

10. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia skutecznego wyboru przedstawień, jednak nie później niż do 5 STYCZNIA 2024 roku (TERMIN OSTATECZNY). Zakończenie naboru zostanie ogłoszone osobnym komunikatem.

11. Informacja o zakwalifikowaniu spektaklu do prezentacji konkursowych  zostanie przekazana     zainteresowanym do 19 stycznia 2024 roku.

12. Zakwalifikowany zespół jest zobowiązany do niezwłocznego (TERMIN OSTATECZNY 05.02.2024) nadesłania materiałów informacyjnych i reklamowych dla potrzeb katalogu festiwalowego i materiałów promocyjnych. Biuro Festiwalu nie zwraca nadesłanych materiałów

13. REKOMENDOWANY zespół jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji  proponowanego przez organizatorów miejsca prezentacji (wraz z planem widowni). Po zaakceptowaniu proponowanego miejsca prezentacji i widowni regulamin nie dopuszcza możliwości zmiany. Teatr ma prawo do specjalnych wymogów  technicznych jedynie w przypadku wizyty technicznej. W przypadku braku wizyty technicznej teatr jest zobowiązany do akceptacji warunków za proponowanych przez  organizatora.

 

II B. KONKURSOWE PREZENTACJE TEATRALNE [RE]zydencje - ZGŁOSZENIA ETAP  II

 

1. Uczestnik, który uzyskał Rekomendację pozytywną swojego Projektu, zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników I etapu Konkursu do zawarcia z Organizatorem umowy o dzieło, przedmiotem której będzie jednokrotne wykonanie Projektu zgłoszonego przez Uczestnika w ramach I etapu Konkursu, za wynagrodzeniem, o którym mowa w pkt IIA ppkt 6. Niezawarcie przez Uczestnika Umowy w terminie, o którym mowa powyżej, niezależnie od przyczyn jest równoznaczne z eliminacją Uczestnika z II etapu Konkursu.

2. Projekt wykonany podczas Etapu II powinien być zgodny ze zgłoszonym i zakwalifikowanym do realizacji scenariuszem i kosztorysem. Wszelkie odstępstwa od pierwotnej koncepcji czy scenariusza Projektu muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez Organizatora, i wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżenia wynagrodzenia w przypadku zgłoszenia przez Uczestnika zmian w Projekcie, w stosunku do przedstawionych w I etapie Konkursu.

3. Każdy Uczestnik Konkursu, na żądanie Organizatora zobowiązany jest do przedstawienia mu na adres e-mail: teatr@teatrodnaleziony.pl w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, raportu z przebiegu przygotowań do wykonania Projektu.

4. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi rozbieżności w procesie produkcji Projektu, w szczególności rozbieżności w zakresie zarekomendowanego przez Komisję scenariusza oraz kosztorysu ze stanem rzeczywistym, jak również opóźnienie w produkcji, będzie uprawniony do obniżenia wynagrodzenia w trybie, o którym mowa w ust. 2 lub do odstąpienia od Umowy.

5. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną i wymagane technikalia do wysokości posiadanego budżetu na Projekt realizowany w jednej z 3 przestrzeni dostępnych dla Organizatora. Organizator zapewnia podstawowe zaplecze i obsługę techniczną, tj. obsługę realizatora światła i dźwięku oraz techniki sceny w dniu wystawienia Projektu w godzinach od 10.00 do godziny 22.00 włączając w to jednokrotne wykonanie spektakli oraz przerwę dla obsługi oraz możliwość korzystania z elementów technicznych będących na wyposażeniu tego obiektu, a niewymagających dodatkowych opłat, w tym garderoby.

6. Zakwalifikowane zespoły polskie będą zobowiązane dostarczyć tekst przedstawienia w formie prezentacji Power Point (czarne tło, biały font, format listy dialogowej). ORAZ PLIKU TEKSTOWEGO DOC. Dodatkowo zobowiązane są przesłać 6 fotografii cyfrowych spektaklu/twórców w rozdzielczości 300 dpi (pakiet musi zawierać zdjęcia zarówno w pionie jak i poziomie, nie sklejki!) oraz plakat, jeśli takowy posiadają.

 

7. Każdy zakwalifikowany teatralny zespół konkursowy jest zobowiązany do wskazania przedstawiciela  (1 osoba), który będzie uczestniczył w Festiwalu w pełnym wymiarze czasu jego trwania tzn. od 1 maja do 05 maja 2024.

8. Organizator Festiwalu zapewnia zakwaterowanie w hotelach średniej klasy oraz wyżywienie w postaci śniadania i obiadokolacji dla wykonawców reprezentujących teatry zgodnie z ustępem 7 (1 osoba) w pełnym wymiarze czasu trwania tzn. od 1 maja do 05 maja (poranek), w całym (udokumentowanym odpowiednimi listami) okresie pobytu uczestnika na festiwalu.

9. Organizator Festiwalu zapewnia zakwaterowanie w hotelach średniej klasy, wyłącznie w pokojach 2 osobowych oraz wyżywienie w postaci śniadania i obiadokolacji dla wszystkich wykonawców teatru wskazanych w karcie zgłoszeniowej w terminie obejmującym dobę przed spektaklem i dobę po spektaklu (udokumentowanym odpowiednimi listami) w okresie pobytu uczestników na festiwalu.

10. Zakwaterowanie i wyżywienie  dodatkowych osób (nie wskazanych w karcie zgłoszeniowej odbywa się na koszt teatru, zespołu, twórcy.)

11. Opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych o wykorzystanie praw autorskich prezentowanych spektakli pokrywają zespoły uczestniczące w Festiwalu. Zespoły oświadczają, że mają uregulowane kwestię praw autorskich w macierzystych delegaturach ZAiKS oraz innych organizacjach zarządzających umowami licencyjnymi i prawami autorskimi. 

12. Na zakończenie każdego dnia jest planowane spotkanie twórców prezentowanych przedstawień z publicznością i zaproszonymi gośćmi. Zespoły prezentujące spektakle są zobowiązane do uczestnictwa w spotkaniu i panelu dyskusyjnym.

13. Skład Jury Festiwalu zostanie przedstawiony i ogłoszony osobną publikacją w późniejszym terminie, nie później niż 9 kwietnia 2024 r.

14. Przedstawiciele zespołów składają oświadczenie, że zapoznali się z regulaminem i akceptują zawarte w nim warunki uczestnictwa.

15. Przedstawiciele zespołów zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach postępowania konkursowego.

16. Przedstawiciela zespołów wyrażają zgodę na uwiecznianie i publikowanie wizerunku członków zespołu w dokumentacji fotograficznej i filmowej w celach promocyjnych i archiwalnych festiwalu.

 

III. MISTRZOWSKIE  PREZENTACJE TEATRALNE

 

Mistrzowskie prezentacje teatralne odbędą się w dniach od  30 kwietnia do 05 maja 2024 roku.

1. W prezentacjach mogą wziąć udział zespoły teatrów instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych spełniające kryteria organizatorów  dotyczące:

 1. jakości artystycznej proponowanych spektakli;

 2. zgodności z wiodącymi tematami festiwalu określonymi idiomem „NOWE?!”, dotykających problemów i tożsamości współczesnej Europy, oraz wszelkich aspektów dotyczących pytań i próby odpowiedzi na idiom festiwalu, pozostawiając wypowiedź twórcom i ich wolności artystycznej itp.);

 3. nowatorskich i awangardowych elementów realizacyjnych spektaklu;

 4. dostępności finansowej (kosztów przeznaczonych na realizację całości programu prezentacji mistrzowskich);

 5. dostępności technicznej (możliwości zapewnienia przez organizatora spełnienia wymagań technicznych spektaklu );

 6. różnorodności formalnej spektakli proponowanych w programie festiwalu;

 7. akceptacji warunków regulaminu festiwalu, w szczególności  związanych z uczestnictwem w wieczornych spotkaniach, warsztatach i panelach dyskusyjnych.

2. Zaproszone teatry otrzymają honorarium artystyczne za prezentacje spektaklu i udział w festiwalu. Szczegółowe warunki finansowe i organizacyjne, związane z zaproszeniem wybranych spektakli do  prezentacji mistrzowskich, zostaną ustalone w toku negocjacji pomiędzy zespołem teatralnym i Organizatorem.

3. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie poprawnie wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego. 

Potwierdzeniem złożenia wniosku drogą elektroniczną jest otrzymanie wiadomości zwrotnej. TERMIN OSTATECZNY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ  5 STYCZNIA 2024       

4. Zgłaszający spektakl do części mistrzowskiej zobowiązany jest przedłożyć:

 1. Wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami (Organizator nie przyjmuje żadnych zmian związanych z: ilością osób, preferencjami żywieniowymi, ilością noclegów, riderami, i wszystkimi informacji określonych w karcie zgłoszeniowej jako obowiązkowe.) 

 2. zapisu z nagraniem spektaklu ( podanie linku umożliwiającego obejrzenie pełnej wersji spektaklu online (np YouTube, Vimeo) załącznik 2 M obowiązkowo – jako część formularza zgłoszeniowego.

 3. skan lub PDF / JPG planu technicznego (tzw. Ridera) – jako część formularza zgłoszeniowego.

 4. 6 fotografii cyfrowych w rozdzielczości 300 dpi (pakiet musi zawierać zdjęcia zarówno w pionie jak i poziomie, nie mogą to być tzw. sklejki) – jako część formularza zgłoszeniowego.

 5. Elektroniczną wersję informacji zawierających treści promocyjne dotyczące spektaklu oraz teatru w plikach (doc) – jako załącznik do formularza zgłoszeniowego.

 6. Zakwalifikowane zespoły polskie będą zobowiązane dostarczyć tekst przedstawienia w formie doc. (TERMIN DOSTARCZENIA ZOSTANIE USTALONY PO DECYZJI O ZAKWALIFIKOWANIU )

 

5. Wyboru zaproszonych spektakli (maksymalnie 4 spektakle) dokona Rada Programowa festiwalu przy akceptacji Komitetu Organizacyjnego na podstawie przesłanych na adres organizatora zgłoszeń oraz na podstawie własnych poszukiwań na „rynku artystycznym” Polski i Europy. Przy wyborze spektakli Rada Programowa kierować się będzie oceną  kryteriów wskazanych w p-cie III ppkt. 1 (a-c).

6. Organizator Festiwalu zapewnia zakwaterowanie (pokoje 2 osobowe) w hotelach średniej klasy oraz wyżywienie w postaci śniadania i obiadokolacji dla wszystkich wykonawców teatru  wskazanych w karcie zgłoszeniowej zgodnie z załącznikiem 1M z pkt. III ppkt. 4. w terminie obejmującym dobę przed spektaklem i dobę po spektaklu (udokumentowanym odpowiednimi listami) okresie pobytu uczestnika na festiwalu.

7. Zakwaterowanie i wyżywienie  dodatkowych osób (nie wskazanych w karcie zgłoszeniowej odbywa się na koszt teatru, zespołu, twórcy.)

8. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia skutecznego wyboru przedstawień, jednak nie później niż do 5 STYCZNIA 2024 roku (TERMIN OSTATECZNY). Zakończenie naboru zostanie ogłoszone osobnym komunikatem.

9. Informacja o zaproszeniu spektaklu do prezentacji mistrzowskich  zostanie przekazana  zainteresowanym do 31 stycznia 2024 roku.

10. Zespół uczestniczący w przeglądzie jest zobowiązany do jednokrotnej prezentacji zgłoszonego przedstawienia.

11. Przedstawiciele zespołów składają oświadczenie, że zapoznali się z regulaminem i akceptują zawarte w nim warunki uczestnictwa.

12. Przedstawiciele zespołów zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach postępowania konkursowego.

13. Przedstawiciela zespołów wyrażają zgodę na uwiecznianie i publikowanie wizerunku członków zespołu w dokumentacji fotograficznej i filmowej w celach promocyjnych i archiwalnych festiwalu.

 

IV. PREZENTACJE MUZYCZNE „Muzyka_teatr i nowe brzmienia”

 

1. Prezentacje muzyczne  odbywać się będą od 30 kwietnia do 5 maja 2024 roku  na scenie klubowej Festiwalu oraz scenie plenerowej festiwalu i prezentować będą nurt nowych poszukiwań muzycznych odnoszących się do tworzenia kultury awangardowej.

2. W prezentacjach mogą wziąć udział zespoły muzyczne spełniające Organizatora dotyczące:

 1. jakości artystycznej proponowanych koncertów;

 2. nowatorskich i awangardowych elementów muzycznych koncertu;

 3. wartości literackich tekstów piosenek;

 4. dostępności finansowej (kosztów przeznaczonych na realizację całości programu prezentacji mistrzowskich);

 5. dostępności technicznej (możliwości zapewnienia przez organizatora spełnienia wymagań technicznych koncertu );

 6. różnorodności formalnej koncertów proponowanych w programie festiwalu.

3. Zgłoszenia do części „Muzyka_teatr i nowe brzmienia” można dokonać wysyłając email na adres: rezydencjepestka2024@gmail.com zawierający następujące informacje:

 1. prezentacje dorobku muzycznego w postaci linków do nagrań (np. youtube, vimeo)

 2. skan lub PDF / JPG planu technicznego (tzw. Ridera dźwiękowego i oświetleniowego)

 3. 6 fotografii cyfrowych w rozdzielczości 300 dpi (pakiet musi zawierać zdjęcia zarówno w pionie jak i poziomie, nie mogą być to tzw. sklejki)

 4. Elektroniczną wersję informacji zawierających treści promocyjne dotyczące koncertu w plikach (doc)

 5. Wysokość oczekiwanego honorarium

3. Zaproszeni wykonawcy  otrzymają honorarium artystyczne za koncert. Szczegółowe warunki finansowe i organizacyjne, związane z zaproszeniem wybranych koncertów zostaną ustalone w toku negocjacji pomiędzy wykonawcą i Organizatorem.

4. Wyboru zaproszonych wykonawców (maksymalnie 5 koncertów) dokona Rada Programowa festiwalu przy akceptacji Komitetu Organizacyjnego na podstawie przesłanych na adres organizatora zgłoszeń oraz na podstawie własnych poszukiwań na „rynku artystycznym” Polski i Niemiec.

5. Informacja o zaproszeniu wykonawcy do prezentacji koncertu  zostanie przekazana  zainteresowanym do 28 lutego 2024 roku.

6. Przedstawiciele zespołów składają oświadczenie, że zapoznali się z regulaminem i akceptują zawarte w nim warunki uczestnictwa.

7. Przedstawiciele zespołów zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach postępowania konkursowego.

8. Przedstawiciela zespołów wyrażają zgodę na uwiecznianie i publikowanie wizerunku członków zespołu w dokumentacji fotograficznej i filmowej w celach promocyjnych i archiwalnych festiwalu.

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych zbieranych od Uczestników Konkursu I Prezentacji Mistrzowskich jest Jeleniogórskie Centrum Kultury z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. 1 maja 60 . Przetwarzanie danych odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 maja 60 58-500 Jelenia Góra

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz uczestników, którzy zdobędą w przedmiotowym konkursie wygraną będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa wobec tych Uczestników, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w Konkursie.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo:

 1. sprostowania danych

 2. usunięcia danych

 3. ograniczenia przetwarzania danych

 4. przenoszenia danych

 5. wniesienia sprzeciwu

 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 7. wniesienia skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego

Uprawnienia powyższe przysługują w zakresie, w jakim nie są odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Od Uczestników Konkursu Organizator, będący Administratorem danych, będzie pozyskiwał oraz przetwarzał takie dane jak:

 1. imię i nazwisko

 2. adres

 3. adres e-mail

 4. numer telefonu

 5. numer konta bankowego

 6. numer NIP lub PESEL

 7. datę urodzenia

8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska oraz innych danych w celu informowania o wynikach konkursu.

9. Organizator Konkursu oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

VI. USTALENIA ORGANIZACYJNE

 

1. Organizator Festiwalu zapewnia zakwaterowanie w hotelach średniej klasy oraz wyżywienie w postaci śniadania i obiadokolacji dla wykonawców zakwalifikowanych spektakli, koncertów  i uczestników warsztatów w całym (udokumentowanym odpowiednimi listami) okresie pobytu uczestnika na festiwalu.

2. Każdy uczestnik objęty świadczeniami wskazanymi w p-cie 1. Jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w festiwalu tzn. obecności na  spektaklach  i koncertach  oraz w szczególności w spotkaniach i panelach dyskusyjnych zgodnie z programem festiwalu.

3.Zakwaterowanie i wyżywienie  dodatkowych osób odbywa się na koszt teatru, zespołu, twórcy.

4.Organizator nie zabezpiecza elementów scenografii, dekoracji, elementów eksploatacyjnych i jednorazowych wykorzystywanych podczas prezentacji.

5. Brak zastosowania się do niniejszego regulaminu może powodować wykluczenie z uczestnictwa w festiwalu .

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

5. Ewentualne kwestie sporne rozstrzyga Komitet Organizacyjny EST FTiKA PESTKA 2024.

 

Jelenia Góra, 01.12.2023 r.

bottom of page