Projekt „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Das Projekt „Zusammen in die Zukunft” wird durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen-Sachsen 2014–2020 gefördert

logo_cz_pl_eu_monochrom duda.jpg
logo_ERN_black.png

Projekt „Warsztaty i konkurs przy Międzynarodowym Festiwalu Kultury Awangardowej „PESTKA”” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014 - 2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Projekt Workshopy a soutěž v rámci Mezinárodního festivalu Avantgardní kultury PESTKA a je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2014–2020 a z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa

jilm duda.jpg
Logo teatr Duda.png