top of page

wydarzenia towarzyszące 

IMG_20190314_161347.jpg

01.05.2019 r. (Środa) 

Galeria Pod Brązowym Jeleniem JCK ul. 1 maja 60 

godz. 15.30 

 

Wernisaż: Autorski plakat teatralny - Piotr Florianowicz

 

Piotr Florianowicz absolwent Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom artystyczny na kierunku Grafika z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. art. graf. Sławomira Janiaka (2007). W 2007 roku otrzymał także dyplom magistra na kierunku Edukacja Artystyczna, który został uhonorowany w 2008 roku nagrodą im. Janusza Boguckiego. W 2014 na macierzystym Wydziale obronił pracę doktorską w zakresie sztuk pięknych. Piotr Florianowicz uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach i projektach interdyscyplinarnych, a jego prace prezentowane były w: Czechach, Francji, Finlandii, Grecji, Litwie, Polsce, Słowacji, Słowenii, Portugalii i Ukrainie. Otrzymał również stypendium w dziedzinie kultury Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zajmuje się projektowaniem graficznym, działalnością edukacyjną, prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży. Obecnie pracuje jako asystent w Zakładzie Projektowania Graficznego na kierunku Grafika, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

 

Na wystawie zaprezentowane zostaną najnowsze projekty autorskich plakatów teatralnych Piotra Florianowicza. W plakatach tych autor odnajduje ukryte znaczenia w sytuacjach już zastanych, istniejących obrazach, wizerunkach, otaczającej rzeczywistości. Florianowicz w swych realizacjach dokonuje przejścia z przypadkowej jakości, niedookreślonej znaczeniowo, w oddanie treści dramatu czy nurtującego go hasła na płaszczyźnie doświadczenia intelektualnego i twórczego. Piotr Florianowicz zaprezentuje serię prac będących poszukiwaniem formalnym, eksplorujących peryferia plakatu i przekraczających tym samym granice definiujące ten gatunek sztuki. Plakaty te stają się poligonem doświadczalnym, na którym autor podejmuje eksperymenty znaczeniowe i formalne, mające na celu zbadanie pojemności medium oraz jego nowych funkcji.

bottom of page