TEATR LALKOWY 
WARSZTATY KRYTYKI
WARSZTATY MEDIALNE
TEATR LALKOWY 
TEATR DRAMATYCZNY/ lekcje czytania 
WARSZTATY AKTORSKIE
TEATR FORMY 
TEATR FORMY