top of page
JURY 2019
Jury - DANIEL PRZASTEK foto.jpg
 

DANIEL PRZASTEK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2004), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2018). Pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2012-2016 zastępca dyrektora INP UW ds. naukowych i współpracy z zagranicą, od 1 października 2016 prodziekan WNPiSM ds. finansowych i rozwoju. W pracy zawodowej zajmuje się historią najnowszą Polski i świata, polityką kulturalną i zagadnieniem wolności w sztuce. W kręgu zainteresowań pozostają związki sztuki i polityki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje teatru i polityki. Autor kilkudziesięciu prac i artykułów naukowych oraz popularyzujących naukę. Autor książek: Środowisko teatru w okresie stanu wojennego (2005), Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach 1989-2015 (2017). Współpracował z wieloma instytucjami kultury. Stały współpracownik, jako dramaturg, reżysera Michała Zadary i choreografa Krzysztofa Pastora. Współzałożyciel Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. Od roku 2014 współtworzy Festiwal Teatrów Studenckich START, od roku 2016 jego dyrektor artystyczny. 

TIM SCHREIBER
 

Urodziłem się w 1978 roku w Dreźnie. Szybko zacząłem chodzić i skakać w Mimenbühne Dresden pod kierownictwem Ralfa Herzoga. Tak powstał mój pierwszy solowy program „O ludziach i innych nieszczęściach“. Zacząłem występować z Teatrem Młodego Pokolenia oraz z Teatrem Pantomimy „Teatr Formy“ z Wrocławia.

Wraz z aktorką Andrea Post założyłem teatr dla dzieci „Schreiber i Post“. W lipcu 2010 roku miała miejsce premiera naszego czwartego spektaklu „O jednej takiej, co wyruszyła, by nauczyć się bać“.

Od 2009 roku jestem członkiem grupy teatralnej Cyrk teatralny Drezno.

Tworzyłem z artystami reprezentującymi bardzo różne gatunki. Wykorzystując motywy radosne i prześmiewcze, refleksyjne i groteskowe, łączę środki wyrazu aktora i mima.

 JĘDRZEJ SOLIŃSKI 

(ur. 1990 w Zgorzelcu). Filolog klasyczny, rusycysta, literaturoznawca. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku.  Pracownik UWr. Autor mikropowieści Turysta (2014) i O Wschodzie (2017). Tłumacz z języka rosyjskiego. Redaktor kwartalnika „Metafora”, stały współpracownik miesięcznika „Odra”. Miłośnik dobrego teatru. Mieszka w Jeleniej Górze - Cieplicach. (Do miasta na „W” raz w tygodniu dojeżdża pociągiem).

bottom of page