top of page

03.05.2019 r. (Piątek) 

Sala Kino Grand ( Scena Teatru C.K. Norwida ) ul. Krótka 3

godz. 18.00

ZROBIE CO ZECHCE, reż. Katarzyna Pawłowska, Maciej Adamczyk, Teatr Porywacze Ciał, Poznań

 

Maciej Adamczyk - Zrobie co zechce

Reżyseria: Katarzyna Pawłowska, Maciej Adamczyk

Scenografia: Katarzyna Pawłowska, Maciej Adamczyk

Światło: Maciej Dziaczko 

 

Grupa wiekowa: 16+

Czas trwania: 90 min

 

„Teatr Porywacze Ciał jako jeden z pierwszych zaczął reagować na zmiany, które zaszły w polskim społeczeństwie po reformach przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, odwołał się do rzeczywistości wcześniej przez rodzinne teatry nie penetrowanej: rzeczywistości szybkiego wzrostu gospodarczego, łatwej konsumpcji, supremacji zasad wolnego rynku. Bohater ukazany przez

Porywaczy to „człowiek nowych czasów” – większość czasu spędza na zarabianiu pieniędzy, pochłanianiu najniższych form kultury pop, lub zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych. Porywacze pozostawiają widza w stanie niepewności. Ich celem nie jest ocena świata, lecz wydobycie jego

paradoksów. W swoich dramatach odwołują się do wielu istotnych tradycji literackich, lecz ich przewrotność ujawnia się w tym, że wywracają ową tradycje na lewą stronę - korzystają z niej, a równocześnie kpią, ich świat jest światem wielu możliwości interpretacyjnych, światem, który z zasady nie poddaje się jednoznacznemu odczytaniu...”

bottom of page