top of page

wydarzenia towarzyszące 

A_Adaszek_Malwina_01.jpg

30.04.2019 r. (Wtorek) 

 

Galeria Korytarz JCK ul. Bankowa 28/30

godz. 18.15

 

Otwarcie wystawy 

Konkurs Fotografii Teatralnej / Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie WYSTAWA FINALISTÓW i LAUREATÓW IV edycji KONKURSU FOTOGRAFII TEATRALNEJ

(zdjęcia z sezonu 2017/2018)

 

„Fotografia to medium, które najpiękniej i najpełniej oddaje ducha teatru. Ukazuje niepowtarzalny moment, emocje, plastykę spektaklu – wszystko to, czego nie sposób wyrazić słowami. To za pomocą fotografii teatr chroni się przed swoją śmiertelnością” - pisała Magda Hueckel, przewodnicząca jury III edycji Konkursu Fotografii Teatralnej.

 

Czy fotografia teatralna to tylko dokumentacja, rzemiosło na usługach innych, czy może jednak sztuka samodzielna? Czy fotograf jest autonomicznym artystą, jeśli uwiecznia dzieła innych twórców? Jak daleko może się posunąć w interpretacji? Kolejna odsłona Konkursu Fotografii Teatralnej przynosi nowe argumenty w dyskusji, która pewnie nigdy nie zostanie rozstrzygnięta.

 

„Czwarta edycja Konkursu Fotografii Teatralnej każe zadać pytanie, gdzie dzieje się teatr? Oczywista wydawałaby się odpowiedź: na scenie. Ale liczne fotografie zgłoszone do Konkursu i wybrane do finałowej puli oczywistość tę podważają. Niektóre z nich wręcz zdają się sugerować, że dzisiejszy polski teatr równie intensywnie dzieje się i ujawnia swoją prawdę w oczekiwaniu za kulisami, w twarzy aktorki palącej papierosa w garderobie, a nawet między spoglądającymi na siebie widzami. Dzieje się też w miejscach nieteatralnych, przekształconych przez sztukę w przestrzenie przedstawień. Dzieje się w końcu w kadrach fotografii teatralnej będącej czymś więcej niż fotografowaniem teatru. Odpowiadając na wyzwania i pytania stawiane przez twórców kreacji scenicznych, uczestnicy tego i poprzednich konkursów powołują obrazy, które są nie tylko dokumentacją i syntezą doświadczenia teatralnego, ale same stają się źródłem kolejnych doświadczeń i przeżyć powstających między obrazami a tymi, którzy na nie patrzą. W ten sposób fotografia teatralna inicjuje teatr fotografii, który dzieje się właśnie teraz – gdy zaczynamy widzieć.” (Dariusz Kosiński, juror IV edycji KFT)

bottom of page