top of page

03.05.2017 / środa 

SALA WIDOWISKOWA  / ul. Bankowa 28/30

godz. 18.00

 

PIĘKNIE ŁADNIE, 

Teatr Porywacze Ciał 

 

Scenariusz i reżyseria: Maciej Adamczyk 

Wykonawca: Katarzyna Pawłowska 

Muzyka: Natalia "Natsq" Markowska 

 

Premiera: czerwiec 2016 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta w Poznaniu 

Spektakl "Pięknie ładnie" jest drugim po "OUN" monodramem Katarzyny Pawłowskiej, zrealizowanym pod szyldem Teatru Porywacze Ciał, jednej z najważniejszych niezależnych grup teatralnych w Polsce. 

 

Teatr Porywacze Ciał istnieje od 1992 roku. Tworzą go absolwenci wrocławskiej PWST – Katarzyna Pawłowska i Maciej Adamczyk, czyli zawodowi aktorzy, którzy w swojej prywatnej scenie pełnią również funkcję dramaturgów i reżyserów. Teatr współpracuje z muzykami, plastykami, filmowcami oraz artystami maści nieokreślonej.

Posługują się strategią parodii i pastiszu, używają znaków i symboli kultury współczesnej, zestawiają teksty literackie z wulgaryzmami, arcydzieła z kiczem. Tworząc w swoich przedstawieniach nastrój prowokacji myślowej, językowej i formalnej, tropią „mitologie codzienne”, które wytworzyło i wciąż na nowo tworzy współczesne społeczeństwo. Swoimi działaniami dają wyraz istnienia kultury karnawałowej, którą cechuje pluralizm przekonań, stylów życia, form zachowań i zarazem zachwianie uniwersalnych wartości. Pokazują człowieka współczesnego, którego tworzą zdegradowane mity i popęd, człowieka o zachwianej tożsamości. W swoich spektaklach twórcy mierzą się z mitami pop kultury, kpią z nich, przedrzeźniają je, a jednocześnie pokazują jak dalece są przez nie ukształtowani. To współcześni manieryści, którym nieobca jest postawa ironistów, prowokatorów i ekscentryków.

porywacze ciał
porywacze ciał
porywacze ciał
porywacze ciał
powrót
bottom of page