top of page

 

02.05.2019 ( czwartek )

Sala Kino Grand ( Scena Teatru C.K. Norwida ) ul. Krótka 3

godz. 18.00 

POZORY, reż. Jura Dziwakoŭ-Duszewskij, Teatr Czrevo, Białystok 

 

Reżyseria: Jura Dziwakoŭ-Duszewskij, 

Scenografia: Tatiana Dziwakoŭ

Muzyka: Eryk Arłoŭ-Szymkus, 

Występuje: Joanna Troc

Grupa wiekowa: 16+

Czas trwania: 60 min

 

Pozory to ekspresjonistyczny seans wystawienia ciała na próbę. Wystawienia na próbę środowiska, które styka się z ciałem oraz przedmiotów, z którymi obcuje ciało. Ciało to POZORY.

Praca powstała z inspiracji postacią XIX-wiecznej rosyjskiej poetki – Julii Żadowskiej, której wiersze znajdują się w podlaskich bohohłaśnikach. Poetka była fizycznie niepełnosprawna. Urodziła się bez prawej ręki, a na lewej miała tylko trzy palce.

Teatr Czrevo to niezależna przestrzeń wypowiedzi artystycznej, założona przez absolwentkę Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku – Joannę Troc. Idea sceny wyłoniła się z potrzeby profesjonalnego zaangażowania teatralnych środków wyrazu, jako jeszcze jednej i wciąż rzadko wykorzystywanej niszy artystycznej, pozwalającej na oryginalne portretowanie  tego, co stanowi o kulturowej tożsamości północno-wschodniej Polski – Podlasia. I jakkolwiek najważniejszą inspiracją owej podlaskiej sceny jest dalej żywy tu duch prawosławia i białoruskości, pogranicze kultury polskiej i białoruskiej, otwiera unikalne możliwości sięgania po szereg różnorodności, począwszy od językowej, aż po różnorodność wynikającą z potrzeb widzów i oferującą sposobność tworzenia sceny dla dorosłych, sceny impresaryjnej dla dzieci, czy sceny działań amatorskich.

bottom of page